Organisationer som arrangerar aktiviteter under ForskarFredag 2021.

Digital aktivitet, eller aktiviteter på flera orter:

Humtank

Sveriges unga akademi

ForskarFredag samordnas nationellt av föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA och är en del av European Researchers’ Night.