Organisationer som arrangerar aktiviteter under ForskarFredag 2021.

ForskarFredag samordnas nationellt av föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA och är en del av European Researchers’ Night.