Riksantikvarieämbetets Kulturarvslaboratorium i Visby

Kulturarvslaboratoriet samarbetar med forskare på universitet och museer, inom allt från arkeologi till modern konst. Här söker man svar på frågor om krympta huvuden från Amazonas djungel, vilka färger man en gång målat på runstenar och hur man bevarar saker i plast för framtiden – plus mycket mer! Passa på att se hur man med laser, röntgen och annan avancerad utrustning tar fram ledtrådar som berättar om vårt kulturarv. Upplev hur man med hjälp av digital teknik som Virtual Reality och 3D kan presentera föremål och samlingar.

Kontakt:

Tom Sandström, Riksantikvarieämbetet, [email protected]. 08 5191 8374

www.raa.se