För mer information:
Ewa Gustafsson, Linköpings universitet

[email protected]
013-28 25 95

www.liu.se/