No stress! Föreläsning om kopplingen mellan Stress och Cancer

Foto av: Erica Sloan

Populärvetenskaplig föreläsning om kopplingen mellan stress och cancer.


Föreläsningen ges av Erica Sloan, PhD från Monash University i Australien. Hon är pionjär inom fältet och funnit en koppling mellan stress och cancerprogression. Hennes forskning kan bli revolutionerande för hur cancer behandlas, då hon funnit att behandling med beta-blockerare, en idag vanlig hjärtmedicin minskar risken för att cancern sprids. Erica Sloan kommer att berätta om denna resa och om hennes upptäckt. Efter hennes presentation kommer det finnas möjlighet diskutera ämnet med henne.
Föreläsningen ges på engelska.
Denna föreläsning organiseras genom ForskarFredag och CanFaster. Detta är ett nytt doktorandprogram som har som mål att utveckla morgondagens innovative cancerforskare.

Träffa en forskare: Efter föreläsningen kommer 4 av våra doktorander presentera postrar om sina forskningsprojekt och berätta mer om hur man arbetar för att finna nya behandlingsvägar eller nya diagnos metoder för cancer.

Dag:

Fredagen den 28 september 2018

Tid:

15.00-16.00

Plats:

Medicon Village, Scheelevägen 2, Hörsalen, Lund

Mer information

[email protected]


Arrangörer:

LMK Stifelsen, Create Health, Lunds universitet


Lägg till en kommentar