På Molekylverkstan science center håller vi öppet för alla som är nyfikna på att lära sig mer.

Vår utmaning är att väcka intresse och därmed skapa bättre förutsättningar för en hållbar framtid genom att stimulera till ökad kunskap inom naturvetenskap, matematik och teknik.

Vi är med i ForskarFredag för att…

Vi vill uppmärksamma forskning och forskare. Vi vänder oss till en bred målgrupp och har en mångfald bland våra forskare under dagen. ForskarFredag ligger i linje med vårt uppdrag kan man säga.

Kontakt:
Sanida Okanovic, pedagog,
Tel: 0303 240 440
E-post: [email protected]

http://www.molekylverkstan.se