På Molekylverkstan science center håller vi öppet för alla som är nyfikna på att lära sig mer.

Molekylverkstan är ett utav Sveriges science centers som jobbar mot förskola, skola, gymnasiet och allmänhet. Vår ägare är Kemiföretagen i Stenungsund. Våra uppdrag är att öka barns och ungdomars kunskap för naturvetenskap och matematik med fokus på kemi.

Vi vill öka barns och ungdomars kunskap om karriärvägar och skapa intresse för branschens yrken och kemiföretagen.

Vi vill utveckla mötesplatser för hållbar utveckling med fokus på kemi.

Det här gör vi på ForskarFredag 2020:

Vi kommer att presentera forskare och forskning för eleverna och allmänhet i Stenungsund. Tillsammans med Kulturavdelningen kommer vi att anordna ett litet event i Kulturhusets foajé med film och forskarpresentationer samt mingel med forskare.

Vi är med i ForskarFredag för att…

Vi vill uppmärksamma forskning och forskare. Vi vänder oss till en bred målgrupp och har en mångfald bland våra forskare under dagen. ForskarFredag ligger i linje med vårt uppdrag.

Kontakt:
Sanida Okanovic, pedagog,
Tel: 0303 240 440
E-post: [email protected]

http://www.molekylverkstan.se