Lärarmaterial

Instruktioner och bakgrundsinformation

På den här sidan hittar du filmklipp, instruktioner och allt information man behövde för att genomföra Svinnkollen. Även om experimentet är över så kan materialet på denna sida användas för att prata med elever om matsvinn, matens klimatpåverkan och artificiell intelligens.

Svinnkollen genomfördes under veckorna 46–48 (9–27 november) 2020. Alla årskurser var välkomna att delta. Dock behövde eleverna ha tillgång till egna mobiltelefoner för att kunna använda appen.

Svinnkollen genomfördes under veckorna 46–48 (9–27 november) 2020. Alla årskurser var välkomna att delta. Dock behövde eleverna ha tillgång till egna mobiltelefoner för att kunna använda appen.

Dina uppgifter som lärare var att:

  • Registrera skolans lunchmeny för samtliga veckor som ni deltar
  • Skapa ett klasskonto för appen
  • Introducera experimentet för eleverna
  • Påminna eleverna om experimentet under veckan/veckorna som ni deltar
  • Förmedla resultaten till eleverna när experimentet är färdigt

Till din hjälp har du ett filmklipp som berättar allt eleverna behöver veta om experimentet (se längre ner på denna sida); en kortfattad lärarhandledning (se längre ner på denna sida); möjlighet att ställa frågor direkt till forskarna via e-post eller i vår Facebook-grupp.

Elevernas deltagande:

Svinnkollen genomfördess under veckorna 46–48 och består av två steg, där varje klass/skola kunde välja att delta i ett eller båda stegen.

Steg 1: Eleverna tränar den artificiella intelligensen (appen) på att känna igen olika slags mat. De fotograferar sina tallrikar och anger vad som finns på dem (t.ex. köttfärssås, spaghetti och rivna morötter). Detta steg genomförs under vecka 46.

Steg 2: Eleverna använder den artificiella intelligensen (appen) för att undersöka hur stort matsvinnet är. Eleverna får då information om de olika maträtternas klimatpåverkan, och fotograferar sedan sina tallrikar både före och efter att de har ätit. Appen räknar sedan ut svinnets storlek och klimatpåverkan. Detta steg genomförs under veckorna 47–48 (klasser/skolor kan välja att vara med en eller båda av dessa veckor).

Varje elev använder Svinnkollen-appen i sin egen mobiltelefon för att få information om maträtternas miljöpåverkan och fotograferar själv sin tallrik i matsalen. 

I ett tidigare upplägg fanns en plan att lärare skulle kunna fotografera tallrikarna åt yngre elever. På grund av eventuella köbildningar som detta skulle kunna orsaka i matsalen, med ökad risk för smittspridning under pandemin, så har vi tvingats stryka denna möjlighet.

Under veckorna 47–48 kunde klasser följa sitt matsvinn och jämföra med andra klasser runtom i landet. (Uppgifter om enskilda elevers svinn är dock inte tillgängligt för andra än eleverna själva.)

Tidsplan
 Klasserna genomför experimentet under 1–3 veckor den 9–27 november 2020. Varje klass/skola väljer själv hur många veckor den vill delta.
 Forskarna presenterar resultaten från experimentet i början av 2021.

Material och instruktionsfilmer

Resultaten

Berätta för eleverna vad forskarna i Svinnkollen kom fram till. Här finns en kort och överskådlig powerpoint med resultaten att ladda ner. Slutrapporten kan laddas ner här.

Lärarhandledning

I Svinnkollens lärarhandledning (pdf) kan du läsa hur Svinnkollen går till och vad du som lärare behöver förbereda innan din klass kan börja delta.

Instruktionsfilmer

I filmklippet nedan beskriver forskaren Roberto hur ni ska gå tillväga för att genomföra experimentet. Visa filmen för eleverna innan ni sätter igång.

I filmklippet nedan beskriver utvecklaren Peter hur du som lärare använder Svinncentralen, Svinnkollens kontrollpanel. Titta på filmen innan du sätter igång experimentet.

ForskarFredags medborgarforskningsprojekt Massexperimenten

Vetenskap & Allmänhet är medlemmar i ECSA–European Citizen Science Association för erfarenhetsutbyte om de svenska massexperimenten
Kolla även in www.medborgarforskning.se
Lär dig mer om medborgarforskning (citizen science), sök bland projekt, delta och bidra med egna kunskaper och erfarenheter.

Kontakt

ForskarFredags Massexperiment

[email protected]