Databas med resultat

Vilka miljöhinder finns i vilka bostäder?

Se resultaten! Du kunde ta del av de data som samlats in i Bostadsförsöket i en databas. Datainsamlingen är nu avslutad.

I databasen kunde du se resultaten för hela Sverige, se röd pil i skärmdumpen nedan. Du kunde även filtrera resultaten på kommun, STEG 1, typ av bostad STEG 2, och bostadens ålder, STEG 3, och baserat på dina val få fram de vanligaste miljöhindren i de undersökta bostäderna

Bild av webbsidan för Bostadsförsökets databas.
Skärmdump av Bostadsförsökets databas där du ser antal rapporter som kommit in och även sortera ut resultat utefter, kommun, typ av bostad eller ålder på bostäderna.

Utefter de val du gjort ser du även hur många som har rapporterat och vilken åldersgrupp de tillhör, se nedan.

Bild av webbsidan för Bostadsförsökets databas som visar åldersgrupper på de deltagande medborgarforskarna.
Skärmdump av Bostadsförsökets databas där kan du se vilka åldersgrupper deltagarna i ditt urval tillhör och de vanligaste miljöhindren i de valda bostäderna.

En viktig funktion på sidan är att du också kan få reda på vilka miljöhinder som skapar mest tillgänglighetsproblem för individer med olika typer och kombinationer av funktionsnedsättningar, i det vi kallar funktionsprofiler.

Dessa analyser bygger på principen att olika slags miljöhinder skapar tillgänglighetsproblem för olika individer. En trappa är inget problem att använda för den som är frisk och enkelt kan röra på sig, medan den blir ett tillgänglighetsproblem för den som har nedsatt rörelseförmåga.

I databasen kan man välja mellan fyra olika kombinationer av funktionsnedsättningar, se nedan, som är vanliga när man åldras och se vilka miljöhinder som skapar mest tillgänglighetsproblem för respektive kombination.

 Fyra olika funktionsprofiler

De fyra olika kombinationer av funktionsnedsättningar som är vanliga när man åldras. I databasen kan du sortera och se vilka miljöhinder som skapar mest tillgänglighetsproblem för respektive kombination.

ForskarFredags medborgarforskningsprojekt Massexperimenten

Vetenskap & Allmänhet är medlemmar i ECSA–European Citizen Science Association för erfarenhetsutbyte om de svenska massexperimenten
Kolla även in www.medborgarforskning.se
Lär dig mer om medborgarforskning (citizen science), sök bland projekt, delta och bidra med egna kunskaper och erfarenheter.

Kontakt

ForskarFredags Massexperiment

[email protected]