Frågor & Svar – Bostadsförsöket

Hur gör jag?

Några av de vanligaste frågorna och svaren hos deltagare i Bostadsförsöket hittar ni på denna sida.

Avsnitt:


ATT KOMMA I GÅNG MED MÄTNINGARNA OCH MEDVERKA I BOSTADSFÖRSÖKET

Fråga: Var hittar jag resultaten? Databasen?

Svar: via www.bostadsförsöket.se i Menyn under Databas med resultat, eller direkt på www.bostadsförsöket.se/data

Fråga: Kan jag se resultaten för min kommun?

Svar: Ja. På www.bostadsförsöket.se/data kan du filtrera på kommun och välja just den kommun du är intresserad av.

Fråga: Jag är forskare och intresserad av att få tillgång till data. Är det möjligt?

Svar: Du kan alltid se resultaten från mätningarna på www.bostadsförsöket.se/data. Där kan du även filtrera på kommun, typ av bostad och ålder på bostad. Är du intresserad av att diskutera möjligheten att ta del av större dataset är du välkommen att kontakta professor Susanne Iwarsson vid Lunds universitet, epost: [email protected]

Fråga: Vad kommer ni göra med resultaten?

Svar: Forskarna kommer dels att, tillsammans med Vetenskap och Allmänhet, publicera en populärvetenskaplig rapport, dels vetenskapliga artiklar baserade på resultaten.

Fråga: Kan man se resultaten av enskilda mätningar?

Svar: När du avslutar dina mätningar i appen kan du ange att du vill ha resultaten av just din mätning via e-post. Det går inte att se resultaten av enskilda mätningar i databasen.

Fråga: Hur kan pensionärs- och patientföreningar använda de data som samlats in?

Svar: Eftersom detta är första gången ett massexperiment med äldre som primär målgrupp genomförs ser forskarna fram emot fortsatt samarbete med pensionärs- och patientföreningar för att tillsammans komma fram till hur data skulle kunna användas. Forskarna har skrivit lite om detta i dokumentet “Bakgrund & Instruktioner” som du finner på Bostadsförsökets webbplats. Vill du diskutera detta är du välkommen att kontakta professor Susanne Iwarsson, [email protected], eller aktivitetskoordinator Oskar Jonsson, [email protected].


ATT ANVÄNDA APPEN

Fråga: Jag fyllde i fel svar på en tidigare fråga – kan man ångra ett svar?

Svar: Ja. Du kan alltid backa genom att använda “föregående fråga”-knappen för att gå tillbaka bland frågorna.

Fråga: Jag bor på ett 65+ boende, vad ska jag ange att det är för slags bostad i appen?

Svar: Om du har fått din bostad efter en behovsprövning av kommunens biståndsbedömare så välj “annat” och sedan “kommunalt boende”. Annars, välj “lägenhet”.

Fråga: Jag bor i ett kooperativ, vad ska jag ange att det är för ett slags boende i appen?

Svar: Om du har eget kök och badrum i lägenheten så välj “lägenhet”. Annars, välj “annat” och sen igen “annat”.

Fråga: Många frågor rör “entrén” i bostaden. Men jag bor i ett radhus och vi har ingen entré – hur ska jag då mäta?

Svar: Entrén är själva ingången till bostaden och då räknar vi in hur det ser ut både utanför och innanför ingången. I en villa finns oftast bara en ytterdörr, då är det utanför och innanför ytterdörren som du ska mäta. För personer som bor i lägenhetshus är entrén området som börjar utanför ytterdörren fram till lägenhetsdörren. Det kan inkludera flera dörrar, trappor och hiss.

Fråga: Jag bor i en lägenhet på fjärde våningen, vad är då själva entrén till bostaden?

Svar: För personer som bor i lägenhetshus är entrén området som börjar utanför ytterdörren hela vägen fram till lägenhetsdörren, inklusive trapphus och hiss.

Fråga: Jag har mätt utrymmet i köket. Jag har 200 cm från spisen till väggen. Men vid väggen står mitt köksbord, så från spisen till köksbordet är det bara 100 centimeter. Vilket mått ska jag ta?

Svar: Du ska mäta från vitvaror fram till fast inredning i bostaden (såsom väggar eller skåp). Möbler som går att flytta ska du inte bry dig om. Så på frågan “Är utrymmet framför vitvaror (maskiner såsom spis och kyl) mindre än 120 cm?” ska du svara NEJ.

En tröskel som bara är 5 mm inifrån boendet, men nästan 8 cm utifrån. Denna tröskel är ett miljöhinder

Fråga: “Är tröskeln till badrummet högre än 1,5 cm på någon sida?” Vad menas med på någon sida?

Svar: Du ska mäta från den lägsta till den högsta delen på tröskeln. Bilden nedan visar en tröskel som bara är 5 mm inifrån boendet, men nästan 8 cm utifrån. Denna tröskel är ett miljöhinder och svaret på frågan blir JA.

Fråga: I vårt badrum har vi mer än 130 cm på ena hållet men bara 110 cm på andra hållet, räcker det att måttet stämmer på ett håll?

Svar: Nej, måtten måste stämma på båda håll. Klicka gärna på inforutan vid den frågan i appen, den visar en bild av hur man kan mäta som i en cirkel.

Fråga: Vi bor i lägenhet och har tvättstuga i källaren, ska vi mäta den också?

Svar: Nej, mätning av tvättstuga som inte finns inne i bostaden ingår inte i de mätningar som ska göras i Bostadsförsöket.

Fråga: Sista delen är “övriga utrymmen”, är det alla delar i hemmet vi inte redan mätt? Vi har en gillestuga i källaren och två sovrum på ovanvåningen som ingen använder sen våra söner flyttade ut. Ska allt mätas?

Svar: De ”övriga utrymmen” som ingår i mätningen kallas ”nödvändiga bostadsfunktioner”. Det finns en förklaring i appen om vad som ingår i ÖVRIGA UTRYMMEN – tryck på det röda i-et vid den rubriken. Det innebär exempelvis att enbart de sovrum som används av personer som bor i bostaden ingår.

Fråga: Nödvändiga bostadsfunktioner står det i en fråga, vad menas med det egentligen?

Svar: ”Nödvändiga bostadsfunktioner” är de ÖVRIGA UTRYMMEN (utöver kök och badrum) som finns listade om man trycker på det röda i-et vid den rubriken: vardagsrum, sovrum som används av personer som bor i bostaden (ej gästrum), kontorsplats, hall, förvaring och eventuell tvättstuga/tvättmaskin inne i bostaden.

Fråga: Kan man avrunda när man mäter trösklar mm? Och isåfall hur?

Svar: Nej, avrunda inte. Det är viktigt att du mäter så noga som möjligt.

Fråga: I vårt lägenhetshus finns en huvudentré, men vi går alltid via källaren där vi parkerar vår bil, vilken entré ska vi mäta då?

Svar: I lägenhetshus ska man alltid mäta huvudentrén. I småhus/villor ska man mäta den entré som används mest.

Fråga: Vad menas med ologiskt? I en fråga står det “Är det svårt att förstå (ologiskt) hur man ska öppna dörrarna?” Vad jag tycker är krångligt kanske någon annan inte tycker är krångligt?

Svar: ”Ologiskt” används för att beteckna sådant som kräver ”normal tankeförmåga”. Denna typ av mätning är alltid subjektiv till någon del, men tänk att det ska vara ”uppenbart” eller ”självklart” hur dörrarna öppnas, inklusive hur eventuell porttelefon fungerar. Om det är svårt för gemene man att begripa hur det fungerar svarar man JA på frågan ovan.

Fråga: Jag har ingen tumstock. Kan jag använda ett måttband?

Svar: Vi rekommenderar att man använder en tumstock för mätningarna. Man kan använda ett måttband om man är extra noggrann med att måttbandet hålls absolut rakt så att mätningarna blir exakta. Om man ska använda ett måttband rekommenderar vi starkt att man använder ett måttband i metall, som gör det enkelt att hålla bandet helt rakt och ta exakta mått.

Fråga: Jag har ingen tumstock. Kan jag använda en linjal?

Svar: För att kunna genomföra alla mätningarna behöver verktyget du mäter med vara minst 150 cm. Är din linjal kortare än så kan du inte använda den eftersom risken för mätfel är stor.


FORSKNINGSOMRÅDET

Fråga: Jag fick information om Bostadsförsöket av min pensionärsförening, men vem är ansvarig för projektet?

Svar: Professor Susanne Iwarsson är vetenskapligt huvudansvarig för projektet och docent Marianne Granbom är projektledare. Bägge är verksamma vid Lunds universitet. Projektet genomförs i samarbete med Vetenskap & Allmänhet, där utredare, fil. dr. Martin Bergman är huvudansvarig för genomförandet av Bostadsförsöket.

Fråga: Varför handlar Bostadsförsöket enbart om tillgänglighet? Det finns ju så många andra faktorer som är viktigt för att man ska ha en bra boendesituation?

Svar: Det är naturligtvis helt korrekt. Att genomföra ett medborgarforskningsprojekt är dock en stor utmaning och det är nödvändigt att avgränsa datainsamlingen för att den ska bli möjlig att genomföra. Därför har forskarna avgränsat Bostadsförsöket till fysisk tillgänglighet, med fokus på personer med främst fysiska funktionsnedsättningar. Forskargruppen som ansvarar för Bostadsförsöket bedriver omfattande forskning om åldrande, boende och hälsa. Det finns ett flertal andra projekt som berör en rad andra faktorer i boendet. Tillgänglighet är bara en av många pusselbitar i sammanhanget. Besök gärna https://www.case.lu.se/ för mer information.

Fråga: Behövs verkligen denna forskning? Det har ju gjorts inventeringar av tillgänglighet i många kommuner under senare år.

Svar: Det stämmer att Boverket under en rad år beviljade medel till kommuner runt om i landet att genomföra tillgänglighetsinventeringar. På detta sätt kom frågan om tillgänglighet på agendan i många kommuner. Samtidigt är det en brist att de data som samlades in bygger på olika metoder där varken giltighet eller tillförlitlighet är känd. Detta gör att det inte går att jämföra data kommuner emellan. Dessutom gjordes tillgänglighetsinventeringarna enbart i flerfamiljshus och oftast endast i utomhusmiljöer och entréer. Bostadsförsöket baseras på vetenskaplig metodik och omfattar såväl småhus som flerfamiljsfastigheter. Vidare ingår hela bostaden i mätningen, det vill säga även inomhus.

Fråga: Var kan jag läsa mer om annan forskning om boende för äldre och personer med funktionsnedsättningar?

Svar: Det finns en lista med referenslitteratur i handledningen till Bostadsförsöket, se . En del information om pågående forskning finns på www.case.lu.se. Ytterligare litteratur finns exempelvis här.


HUR DATA KAN ANVÄNDAS/VAD SOM HÄNDER EFTER PROJEKTET

Fråga: Var hittar jag resultaten? Databasen?

Svar: via www.bostadsförsöket.se i Menyn under Databas med resultat, eller direkt på www.bostadsförsöket.se/data

Fråga: Kan jag se resultaten för min kommun?

Svar: Ja. På www.bostadsförsöket.se/data kan du filtrera på kommun och välja just den kommun du är intresserad av.

Fråga: Jag är forskare och intresserad av att få tillgång till data. Är det möjligt?

Svar: Du kan alltid se resultaten från mätningarna på www.bostadsförsöket.se/data. Där kan du även filtrera på kommun, typ av bostad och ålder på bostad. Är du intresserad av att diskutera möjligheten att ta del av större dataset är du välkommen att kontakta professor Susanne Iwarsson vid Lunds universitet, epost: [email protected]

Fråga: Vad kommer ni göra med resultaten?

Svar: Forskarna kommer dels att, tillsammans med Vetenskap och Allmänhet, publicera en populärvetenskaplig rapport, dels vetenskapliga artiklar baserade på resultaten.

Fråga: Kan man se resultaten av enskilda mätningar?

Svar: När du avslutar dina mätningar i appen kan du ange att du vill ha resultaten av just din mätning via e-post. Det går inte att se resultaten av enskilda mätningar i databasen.

Fråga: Hur kan pensionärs- och patientföreningar använda de data som samlats in?

Svar: Eftersom detta är första gången ett massexperiment med äldre som primär målgrupp genomförs ser forskarna fram emot fortsatt samarbete med pensionärs- och patientföreningar för att tillsammans komma fram till hur data skulle kunna användas. Forskarna har skrivit lite om detta i dokumentet “Bakgrund & Instruktioner” som du finner på Bostadsförsökets webbplats. Vill du diskutera detta är du välkommen att kontakta professor Susanne Iwarsson, [email protected], eller aktivitetskoordinator Oskar Jonsson, [email protected].

ForskarFredags medborgarforskningsprojekt Massexperimenten

Vetenskap & Allmänhet är medlemmar i ECSA–European Citizen Science Association för erfarenhetsutbyte om de svenska massexperimenten
Kolla även in www.medborgarforskning.se
Lär dig mer om medborgarforskning (citizen science), sök bland projekt, delta och bidra med egna kunskaper och erfarenheter.

Kontakt

ForskarFredags Massexperiment

[email protected]

ForskarFredags Massexperiment

[email protected]