Vem är människan bakom forskningen?NBL_gertrud

Nobelpristagaren Gertrude Elion – En målmedveten forskare Illustration: Ola Skogäng © Nobelmuseet 2016.

Gertrude Elion hade svårt att välja ämne på universitetet. Andre Geim tillhörde inte de bästa i klassen – han tyckte bättre om att vara med kompisarna än att plugga. Marie Sklodowska-Curie var tvungen att flytta till ett annat land för att kunna studera på universitet. Alla blev de Nobelpristagare.

Årets tema handlar om framgångsrika forskare och forskning som har haft stor betydelse för vårt samhälle och människors vardagsliv och hälsa. Vilka är människorna bakom de stora upptäckterna, och hur såg arbetet ut? Hur blev de forskare, vad drev dem framåt och vilka motgångar mötte de på vägen?

Vilka är dagens forskare som formar framtiden? Vilka frågor har vi ännu inte besvarat, vilka upptäckter har vi kvar att göra? Vilka upptäckter eller uppfinningar tror du belönas med Nobelpriset i framtiden? Och vad skulle du själv vilja forska om?

Årets tema är ett samarbete mellan Vetenskap & Allmänhet, Nobelmuseet och UR Skola.

Läs nyhetsartikel om årets samarbete runt temat.

Informationsblad:

Nobelmuseet 2016. Illustration: Ola Skogäng.)

Vilket Nobelpris är din favorit? Rösta här!

NBL

Program med tema Nobel:


ForskarFredag 2022Vetenskapsfestivalen ForskarFredag skapar dialog mellan forskare och allmänhet. Delta och upptäck hur spännande forskning är. I år arrangeras ForskarFredag den 26/9- 1/10-2022 på ett 30-tal orter runt om i landet. Alltid kostnadsfritt!

ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Medborgarforska för miljön


Kontakt