Manipulating the master manipulator

Följ med in på Ellen Bushells lab och se hur forskarna arbetar med malaria! Foto: James Gathany/ Centers for Disease Control and Prevention

Manipulating the master manipulator: Understanding gene function in the malaria parasite. (A fuller description in english is available at the bottom of the page!)

Följ med in på Ellen Bushells lab och se hur forskarna arbetar med malaria!

Malaria är en utbredd sjukdom och det behövs mer forskning kring den. Ellen Bushell, Sophia Hernandez, Maria Ivanova hjälper världen med detta! Se filmen  från Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin Sverige, MIMS. Filmen är på engelska.

Tid:

Fredagen den 27 november, kl 19.06.

Plats:

Digital sändning, gå in här: live.umu.se/forskarfredag.

Mer information:

Hjälp oss att bli bättre och svara på några frågor efter att du har sett sändningen: https://sv.surveymonkey.com/r/Umea_Curiosum

Läs mer på Curiosums hemsida.
Personer i hela Sverige är välkomna att delta.


Kontaktperson:

Marianne Eik
[email protected]
0766-960930

Arrangörer:

Curiosum

Umeå universitet

MIMS

Manipulating the master manipulator!

Manipulating the master manipulator: Understanding gene function in the malaria parasite. Join Ellen Bushell’s lab and see how researchers work with malaria!

Malaria is a widespread disease and more research is needed for it. Ellen Bushell , Sophia Hernandez , Maria Ivanova help the world with this! Watch the film from the Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS. The film is in English with Swedish subtitles.

Time:

Friday, November 27, at 19.06.

Place:

Digital broadcast, go here:  live.umu.se/forskarfredag .

More information:

Help us get better and answer some questions after watching the broadcast:  https://sv.surveymonkey.com/r/ Umea_Curiosum

Read more on  Curiosum’s website.
People all over Sweden are welcome to participate.


Lägg till en kommentar