Lyssna till några av Sveriges främsta COVID-19-forskare

Hör tre av Sveriges främsta forskare på området berätta om sin forskning  om COVID-19. Illustration: Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

När är pandemin över? Vad kan vi förvänta oss av framtiden? När kommer ett vaccin? Hur länge varar immunitet? Hur bra är olika tester? Frågorna är många och forskare världen över jobbar dag och natt för att hitta svar. Tre av Sveriges främsta forskare på området berättar om sin forskning och diskuterar brinnande frågor om COVID-19.

Under ForskarFredag i Stockholm bjuder vi på tre högaktuella föreläsningar om ämnet. Vi sammanfattar forskarnas dragningar med ett panelsamtal som leds av SVTs COVID-19-reporter och vetenskapsredaktör Malin Attefall.

Program:

 • 11:00 – 11:30 Forskning för att utveckla vaccin mot COVID-19
  Medverkande: Matti Sällberg, Karolinska institutet

Det råder ingen tvekan om att det finns ett stort intresse för ett vaccin mot COVID-19. Men hur skall vaccinet fungera? Vem skall ta det? Är det säkert att ta? Varför är det så många olika nya tekniker som används? Detta och lite till är de frågor som kommer att beröras här. Samt, kommer allt att bli som vanligt när vi alla är vaccinerade?

 • 11:30 – 12:00 Om antikroppsanalyser för COVID-19
  Medverkande: Sophia Hober, KTH

Sedan COVID-19 kom till Sverige i våras har det pratats mycket om antikroppar och antikroppstester. Alla är intresserade av att veta om de har antikroppar, men varför har vi antikroppar och vilken nytta gör de? Vilka är utmaningarna med att ta fram ett antikroppstest? Hur kan man använda information från antikroppstester för att förstå viruset och vacciner bättre?

 • 12:30 – 13:00 Smittspridningsmodeller för COVID-19
  Medverkande: Tom Britton, Stockholms universitet

Med hjälp enkel matematik kan man bättre förstå fundamentala egenskaper när en smitta sprids i befolkningen. Med lite mer sofistikerade metoder kan man även bidra till ökad förståelse för spridningen av COVID-19, t ex om hur risken av en andra våg beror på ursprungligt reproduktionstal och nuvarande immunitetsnivå.

 • 13:00 – 13:30 Panelsamtal om COVID-19
  Moderator: Malin Attefall, COVID-19-reporter och vetenskapsredaktör på SVT
  Medverkande: Matti Sällberg, Karolinska institutet, Sophia Hober, KTH, Tom Britton, Stockholms universitet

Hur länge varar immunitet mot COVID-19? Hur bra är olika tester? Vad kan vi vänta oss av framtiden – när kommer ett vaccin? Hur bra är ett vaccin? När är pandemin över? Hör tre av Sveriges främsta forskare på området diskutera brinnande frågor om COVID-19.  

Mer information:

Alla programpunkter ges online. Se livesändningen via direkt via Facebook. För Zoom-deltagande – anmäl via detta formulär!


Kontaktperson:

Projektledare: Marcus Angelin, tel 08-790 98 18
Kommunikatör: Elin Ottergren, tel 08-790 98 45

Arrangörer:

Vetenskapens hus, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet, Karolinska Institutet, Stockholms stad 


Lägg till en kommentar