Livesändning x 3: Forskare svarar på elevernas klimatfrågor

Frågestund under ForskarFredag i Umeå 2018. Foto: Mattias Pettersson

Tre livesändningar från LiU där elever från låg-, mellan- och högstadiet får träffa och ställa frågor till forskare verksamma vid LiU.

Skolklasserna kommer att få förberedelseuppgifter inför livesändningen. Under livesändningen kommer forskarna prata om frågor kring hållbarhet, klimatomställningen och vilka utmaningar vi står inför, samt interagera med klasserna på olika sätt beroende på målgrupp.

Låg- och mellanstadie-eleverna kommer att få möta:

Högstadie-eleverna komma att möta:

  • Ola Leifler – Universitetslektor på Institutionen för Datavetenskap på LiU.

Livesändningen kommer att ske på Youtube, men är inte öppen för icke anmälda.

Tid:

Fredagen den 27 november, kl 9-15.

Plats:

Digitalt, via Youtube.

Mer information:

Anmälan är fulltecknad.


Kontaktperson:

Tobias Örberg
[email protected]

Arrangör:

Linköpings universitet


Lägg till en kommentar