Foto: Axel Malmström/Stockholms stadsmuseum. År 1909. Mannen på bilden, ”harpar” sopor, dvs skiljer det småttiga som kan gå till gödsel från det större som sedan sorteras och till viss del återvinns.
Foto: Axel Malmström/Stockholms stadsmuseum. År 1909. Mannen på bilden, ”harpar” sopor, dvs skiljer det småttiga som kan gå till gödsel från det större som sedan sorteras och till viss del återvinns.

 

Välkommen till ForskarFredag i Lidköping!

Nästa ForskarFredag är den 29 september 2017. Sidan uppdateras under våren.

ForskarFredag Lidköping arrangeras av Vänermuseet, De la Gardiegymnasiet och Europa Direkt Skaraborg.

Kontakt:

Björn Ohlsson, Vänermuseet
0510-770063
bjorn.ohlsson2@lidkoping.se
Sofia Wennberg
tel 0510-770545
sofia.wennberg@lidkoping.se
Marcus Drotz
tel 0510-77 00 37
marcus.drotz@lidkoping.se


Program ForskarFredag 2016:

FORSKARFREDAG LIDKÖPING 2016

Årets ForskarFredag den 30 september 2016 arrangeras i De la Gardiegymnasiets aula kl 09.30-14.00 samt på Stadsbiblioteket i Lidköping kl 17.00-19.00. Årets tema är återvinning och avfall.

ForskarFredag inleds kl 09.30 i De la Gardiegymnasiets stora aula. Här samlas mer än 300 elever i årskurs 3 från Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet, samt ca 100 elever från årskurs 9 från olika skolor i Lidköpings kommun, och intresserad allmänhet.

På eftermiddagen kl 17.00 blir det ett längre föredrag och mingel med en av forskarna på Stadsbiblioteket. Vi ser fram emot en ForskarFredag med spännande och givande möten – mötet mellan elev och forskare och mellan allmänhet och forskare.

Föredrag och seminarier på De la Gardiegymnasiet

Under förmiddagen, klockan 09.30-11.10, får besökarna lyssna på fyra forskare från olika discipliner och lärosäten, som under 20 minuter vardera berättar om sin spännande forskning och hur det är att vara forskare. Även allmänheten är välkommen att lyssna på presentationerna i aulan.

Föredragen handlar om avfall och återvinning ur olika perspektiv.

Hervé Corvellec
Hervé Corvellec, Lunds universitet.
Ylva S Sjöstrand Stockholms Universitet.
Ylva S Sjöstrand, Stockholms Universitet.

Ylva S Sjöstrand, fil dr i historia vid Stockholms universitet, talar om hur om hur hanteringen av avfall och synen på avfall har förändrats under 1900-talet. Hennes avhandling är en kvantitativ och kvalitativ analys av Stockholms stads hantering och föreställningar om avfall under åren 1900-1975.

Max Björkman, civilingenjör på Chalmers Industriteknik (CIT), talat om värdet av återvinning och om några av de utmaningar som gör området så spännande att engagera sig i Han är projektledare inom återvinning och hållbar materialanvändning, och kommer att beskriva hur de anställda på CIT arbetar med återvinningsforskning på ett industrinära sätt.

 

Hanna de la Motte, fil dr i organisk kemi på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, talar om hur man kan öka återvinningen av textilfibrer från kläder. Hon är forskningsledare för temat Recycling i det stora forskningsprogrammet Mistra Future Fashion som koordineras av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Hervé Corvellec, professor i företagsekonomi vid institutionen för tjänstevetenskap Lunds universitet, där han ansvarar för olika forskningsprojekt om avfall. Han förklarar varför det är så svårt att minska avfallsmängderna och pekar på att avfall är inbyggt i vår konsumtion, vilket gör att en ökning av den senare tenderar att öka även den förra. Men skulle en ersättning av produkter med tjänster minska avfallsmängderna?

På eftermiddagen får eleverna i årskurs 3 bekanta sig närmare med de forskare som de är extra nyfikna på i form av flera seminarier.

Föredrag och forskarmingel på Stadsbiblioteket

Klockan 17.00 kommer Ylva S Sjöstrand, fil dr i historia vid Stockholms universitet, att hålla ett längre föredrag för intresserad allmänhet om hur hanteringen av avfall och synen på avfall har förändrats under 1900-talet.
Efter föredraget blir det mingel med kaffe och förfriskningar och möjlighet att diskutera avfall och återvinning med Ylva och andra experter. Föredraget äger rum på Biblioteksscenen på Lidköpings stadsbibliotek.

 

Dramatisering för barn på stadsbiblioteket

Under dagen, kl 10.30-14.00 kommer fem ungdomar från amatörteaterföreningen Esplanadteatern att ge fem föreställningar som dramatiserar några spännande forskares liv och deras idéer, som förändrat världen. De utgår från den utställning som Nobelmuseet producerat och som visas på stadsbiblioteket under hela veckan.

I Lidköping deltar en klass i årskurs 1 på Samhällsprogrammet på De la Gardiegymnasiet i årets masseperiment Anslagstavlan, som genomförs av skolklasser över hela landet.


ForskarFredag 2014

ForskarFredag på De la Gardiegymnasiet

På ForskarFredag 2014 begav sig strax över hundra av Lidköpings niondeklassare till De la Gardiegymnasiet för att fira Forskarfredag.

Tillsammans med elever ur årskurs 2 och 3 från de humanistiska och samhällsvetenskapliga gymnasieprogrammen mötte de forskare från tre kända lärosäten.

Marcus Toftedahl, Högskolan i Skövdeföreläser om dataspel och serious games.

Charlotta Isaksson, Högskolan i Väst talar om smarta hus och om beteende förändringar hos människor som bor i dem.

Jonas Fredriksson, Chalmers tekniska högskola tar upp det spännande ämnet framtidens smarta fordon. Läs mer


Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Den fjärde fredagen i september är utlyst som European Researchers’ Night av EU-kommissionen. Runt om i hela Europa erbjuds hundratals aktiviteter som ska visa hur spännande och kul forskning är. Målgruppen är den breda allmänheten, inte minst barn och unga. Evenemangen kommer att innehålla experiment, workshops, prova-på-aktiviteter, vetenskapsshower, utställningar, science cafés och många andra möjligheter för allmänheten och forskare att träffa varandra.

Researchers’ Night arrangerades första gången 2005 runt om i Europa och på en rad orter i Sverige. Sedan 2006 har de svenska aktiviteterna knutits samman under det gemensamma namnet ForskarFredag och koordinerats av föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA. Från och med 2012 ingår även deltävlingar i Forskar Grand Prix som en del i ForskarFredag på ett antal orter.

2014 arrangeras ForskarFredag den 26 september, med VA som koordinator av de svenska evenemangen.