Låna en forskare från Göteborgs universitet

Skräckfilmsmonster, språkinlärning eller vindkraft – boka in ett eller flera digitala forskarsamtal och ge eleverna inblick i flera spännande forskningsområden. Ida Svanedal tog emot elever på Mittuniversitetet under ForskarFredag 2017. Foto: Mittuniversitetet

Precis som tidigare anordnar Göteborgs universitet under ForskarFredag programpunkten ”Låna en forskare”. Då ställs universitetets forskare till regionens gymnasieelevers förfogande. Vill du erbjuda dina elever en inblick i vad vidare studier kan leda till så boka in ett eller flera forskarsamtal!

Är forskare verkligen ett jobb man kan ha? Under ForskarFredag den 27 november erbjuder Göteborgs universitet alla gymnasieskolor i Göteborgsregionen att kostnadsfritt låna en timme med en forskare. Denne berättar kort om sin forskning, men också om sånt som: vad är vetenskap? Hur går det till att forska? Hur går det till att bli forskare? Vad gör en forskare på jobbet? Och varför är det viktigt med forskning? Eleverna får ställa frågor och förhoppningsvis blir det en lärorik stund som kan inspirera eleverna till högre studier och kanske en forskarkarriär!

På grund av den pågående pandemin kommer detta i år ske digitalt. Forskaren och ansvarig pedagog kommer gemensamt fram till vilken kanal som lämpar sig bäst för just dem.

Tid:

Fredagen den 27 november, kl 8-17.

Plats:

Digital plattform efter överenskommelse.

Mer information:

Läs om de nio forskare som ställer upp på att bli utlånade i år och lite mer om deras respektive forskningsfält. Skicka sedan intresseanmälan till [email protected] och berätta vilken eller vilka forskare ni är intresserade av att låna. Det går alldeles utmärkt att låna flera forskare!


Kontaktperson:

Cecilia Floris
[email protected]
0766-18 54 12

Arrangör:

Göteborgs Universitet


Lägg till en kommentar