Förskole- & lågstadiematerial från IKEM

Sagor om drakflickan Berta som älskar kemi, experiment som passar de allra yngsta och färdiga kemilektioner för grundskolan, det hittar du på IKEMs skolsidor för förskolan och lågstadiet.

Drakfamiljen
Bild: IKEM Skola

Skolmaterial från IKEM Skola för förskolan och lågstadiet:


IKEM samlar innovations- och kemiindustrierna i Sverige. De vill bland annat inspirera till fortsatta studier och framtida forskninginom naturvetenskap och kemi.


Lägg till en kommentar