Kulturarv och rymden: En lång gemensam historia

Riksantikvarieämbetets lokaler. Foto:
Marcin Kopka. CC – BY

Gamla lämningar speglar hur människor förr upplevde rymden. Med hjälp av satelliter kan vi hitta fornlämningar och navigera var de befinner sig på jorden. Vissa anser till och med att jorden i forntiden först befolkades av utomjordingar. Under ForskarFredag kan ni både se och höra mer om detta.

Vill du träffa forskare som berättar mer om kulturarv och rymden och vad vi har i vårt arkiv och bibliotek på dessa teman? I så fall är du hjärtligt välkommen till Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek. Under ForskarFredag erbjuder vi följande aktiviteter:

  • Forskarföreläsningar
  • Fråga en bibliotekarie och arkivarie om deras arbeten och våra samlingar
  • Ta del av intressanta smakprov på vad som döljer sig i myndighetens arkiv och bibliotek
  • Botanisera i vår digitala information om gamla byggnader, fornlämningar och myndighetens unika bildsamling
  • Kaffe med fikabröd

Tid:

Fredagen den 27 september 2019, kl. 10-16.

Plats:

Riksantikvarieämbetet arkiv och bibliotek,
Storgatan 43
114 55, Stockholm

Mer information:

Se Riksantikvarieämbetets hemsida.


Kontaktperson:

Ola Jensen
E-post: [email protected]
Telefonnummer: 08-51918000

Arrangör:

Riksantikvarieämbetet


Lägg till en kommentar