Kreativum Science Center stimulerar till nyfikenhet och utvecklar undersökande sinnen inom naturvetenskap, teknik, matematik, entreprenörskap och hållbar utveckling – en plats för interaktiva utställningar och utbildning. Vi erbjuder kunskapsbaserade upplevelser på ett aktiverande och roligt sätt. Teknik och naturvetenskap ligger till grund för en mängd olika utbildningar och yrken. En relevant och kärnfull verksamhet är samverkan med skola, näringsliv och andra samhällsutvecklande aktörer.

Det här gör vi på ForskarFredag 2020: 

Kreativum  arrangerar ,tillsammans med forskare från BTH, Science café on tour, där vi gästar gymnasieklasser. Forskaren berättar om sitt forskningsområde och presenterar sin forskning. Eleverna kommer med feedback, hur kan forskaren göra den mer tillgänglig, intressant, spännande och begriplig. Syftet med detta arrangemang är också att lyfta intresset för att studera vidare som forskare, där eleverna får en förståelse för hur det är att vara forskare – en vanlig människa med ett ovanligt jobb.

Vi deltar i ForskarFredag för att…

Det är otroligt viktigt för oss. Precis som Föreningen för Svenska Science Centers uttrycker det: Det är viktigt att öva sina förmågor för att bli skicklig inom ett område. Med skicklighet ökar intresset. Fotbollsträning och kommunal musikskola har gett Sverige duktiga idrottsmän och en fantastisk musikindustri. Precis som vid all form av träning är det viktigt att börja tidigt, gärna redan från förskolan. Men var övar man naturvetenskap, teknik och innovationer? Var väcks den första lusten, det första intresset? Och hur hålls intresset vid liv? Jo – på landets alla science centers! Där vill vi även tillägga att ett arrangemang som ForskarFredag är ett utmärkt sätt att skapa detta intresse och väcka lusten att lära mer kring hur det är att vara en forskare – en vanlig människa med ett ovanligt jobb.

Kontakt: 

Linda Olsson
Verksamhetsutvecklare, Kreativum Science Center
0454-56 39 76
0728-84 99 77

Läs mer på www.kreativum.se