Karolinska Institutet, NjurmedicinUnder ForskarFredag 2019 kommer vi anordna ett evenemang med fokus på njurforskning. Njurarna brukar kallas för kroppens reningsverk, så vad händer med kroppen om vi får i oss för höga halter salt och processad mat? Vad säger den senaste forskningen och hur påverkar det människors vardag? Vilka njursjukdomar är vanliga? Hur vanligt är nedsatt njurfunktion? Vad finns det för nya behandlingar mot njurskada vid diabetes?

De KI-forskare som kommer medverka i vårt evenemang har fått forskningsstöd ifrån Insamlingsstiftelsen Njurfonden. Njurfonden samlar in ekonomiska medel och lämnar bidrag till vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer samt arbetar för att befolkningen får kunskap om njurarnas viktiga funktioner.

Vi deltar i ForskarFredag för att…

Vi vill öka kunskapen i samhället om njurarna och dela med oss av den senaste forskningen.

Kontakt:

Gustav Ceder är kontaktperson för evenemanget
070 200 32 61
[email protected]

Anette Bruchfeld är kontaktperson på Karolinska Institutet
08-585 826 85
[email protected]

Se även vår webbplats.


ForskarFredag 2022Vetenskapsfestivalen ForskarFredag skapar dialog mellan forskare och allmänhet. Delta och upptäck hur spännande forskning är. I år arrangeras ForskarFredag den 26/9- 1/10-2022 på ett 30-tal orter runt om i landet. Alltid kostnadsfritt!

ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Medborgarforska för miljön


Kontakt