Karlstads UniversitetKarlstads universitet – vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.

Våra studenter och anställda utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och bidrar till ett hållbart samhälle. Nyfikenhet, mod och uthållighet präglar vår kreativa akademiska miljö. Här värnas den vetenskapliga och konstnärliga grunden för vår verksamhet med ett prövande förhållningssätt. En välkomnande närhet och tillit utmärker Karlstads universitet.

Vi är med i ForskarFredag för att…

Vi vill att fler ungdomar ska intressera sig för teknik och naturvetenskap och söka till gymnasieskolans naturvetenskapliga eller tekniska program och på sikt även till högre utbildning.

Kontakt:

Susanne Walan, Projektledare
Telefon: 054-700 12 61
E-post: [email protected]
Rum: 21C 333

www.kau.se/teknikerjakten


ForskarFredag 2022Vetenskapsfestivalen ForskarFredag skapar dialog mellan forskare och allmänhet. Delta och upptäck hur spännande forskning är. I år arrangeras ForskarFredag den 26/9- 1/10-2022 på ett 30-tal orter runt om i landet. Alltid kostnadsfritt!

ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Medborgarforska för miljön


Kontakt