Hur ska elen räcka tilll alla?

Sarah Rönnbergs forskargrupp arbetar med att säkerställa övergången till framtidens hållbara energiproduktion. Foto: Campus Skellefteå

Vårt samhälles utveckling och behov av el ökar – då måste man också ta itu med de nya utmaningar som elkraftsystemet står inför.

Vårt samhälles utveckling och behov av el ökar och då måste man också ta itu med de nya utmaningar som elkraftsystemet står inför, som integrationen av förnybar elproduktion och energieffektiva typer av elförbrukning. Sarah Rönnberg, biträdande professor i elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet, leder en internationell forskargrupp och håller samtidigt igång förbindelserna med det lokala samhället.

Tid:

 Filmen finns tillgänglig 23 – 27 november.


Kontaktperson:

Torunn Törnblom
[email protected]
0708602625

Arrangör:

Campus Skellefteå


Lägg till en kommentar