Låna en forskare till klassen

Bjud in en forskare från Jönköping University till ert klassrum! Lär er mer om pågående forskning, hur forskare arbetar och hör forskaren berätta om hens egen väg till forskaryrket. Aktiviteten riktar sig till länets gymnasieelever.

Enligt Skollagen ska all utbildning i grundskolan vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det står också att skolan ska främja en livslång lust att lära – och vi har sett hur ForskarFredag väcker nyfikenhet och kunskapslust hos våra unga besökare varje år. För länets gymnasieelever erbjuder Jönköping University, Region Jönköpings län och länets kommuner en möjlighet att låna en forskare.

En forskare från länet besöker en klass och berättar om hur det är att arbeta som forskare, varför hen blev forskare eller om sina forskningsresultat. Syftet är att skapa en nära dialog mellan elever och forskare.

Den 27 september 2019 erbjuder vi gymnasieklasser i Jönköpings län besök av en forskare på dagtid. Ett besök varar ca 40-60 minuter. Vi försöker i möjligaste mån uppfylla alla önskemål och tar kontakt med alla anmälda lärare i början av juni när vi är helt klara med vilka forskare och ämnen som deltar. “Utlåning” sker i mån av tillgängliga forskare och vi kan inte garantera alla intresserade ett besök.

Dag:

Fredagen den 27 september 2019

Tid:

Enligt överenskommelse

Plats:

På respektive gymnasieskola.

Anmälan:

Respektive lärare anmäler intresse och klass senast den 31 maj via detta formulär.

Se även: Inbjudan skolor Forskarfredag 2019 Jönköpings län (pdf)


Kontaktperson:

Lisa Andersson, [email protected]

Arrangör:

Jönköping University och Region Jönköpings Län


Lägg till en kommentar