Järnkoll, Jernkontoret

Järnkoll är Jernkontorets satsning för att inspirera unga människor till att vara med och forma en bättre framtid – med järn- och stålindustrin som arbetsgivare. Kunskaper om material- och processutveckling och effektiv materialanvändning är nödvändiga för den hållbara samhällsutvecklingen.

Den pågående omställningen av svensk järn- och stålindustri är en förutsättning för att Sverige ska uppnå klimatmålen och begränsa den globala temperaturhöjningen. Svensk järn- och stålindustri är världsledande detta arbete, en inspiratör för andra länders stålindustrier.

Som en växande framtidsbransch behöver järn- och stålindustrin fler människor som bidrar till att ta fram innovativ teknik och nya material som förändrar världen.
Järnkoll skapar nätverk och kontaktytor mellan gymnasieelever och inspirerande och etablerade medarbetare i järn- och stålindustrin. Järnkoll samarbetar idag med ett tjugotal gymnasieskolor runtom i hela landet. Genom att synliggöra industrin, företagen, dess medarbetare och relevanta utbildningar bygger Järnkoll kunskap och relationer mellan människor. Läs mer på www.jarnkoll.com

Vi deltar i ForskarFredag för att…

För att klara omställningen och utmaningarna i en hållbar samhällsutveckling krävs nyfikna och kreativa ungdomar som vill utbilda sig till ingenjörer och forskare. Dessutom krävs goda idéer, ny teknik och materialutveckling.

Genom att delta på ForskarFredag får vi en chans att tillsammans diskutera och inspireras kring framtidens lösningar.

Kontakt:

Lars Ragnarsson
[email protected]
076 214 59 00

www.jernkontoret.se/jarnkoll

Läs mer på vår hemsida om vad vi gör under ForskarFredag.Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredag


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Vill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?

Kontakt

ForskarFredag

[email protected]