Jag/vi vill få mer information och instruktioner för att delta i ForskarFredags massexperiment 2019 – Stjärnförsöket (anmälan är ej bindande):

Fill out my online form.


Anna Olsson