Hur får vi ett friluftsliv för alla?

Alla människor i Sverige ska ha möjlighet att vistas i natur- och kulturlandskapet, samt ha kunskap om och känna sig välkommen i olika naturmiljöer.

Hur kan friluftsliv och naturturism bli mer inkluderande så att fler får möjlighet att delta? Lyssna till doktoranden Kristin Godtman Kling under ett öppet seminarium under ForskarFredag vetenskapsveckan 23-27 november.

Ett av friluftspolitikens mål är ”Tillgänglig natur för alla”, som innebär att alla människor i Sverige ska ha möjlighet att vistas i natur- och kulturlandskapet, samt ha kunskap om och känna sig välkommen i olika naturmiljöer. Men har alla verkligen lika möjligheter att njuta av naturupplevelser?

Utestängande mekanismer i samhället, både fysiska och sociala, kan innebära att till exempel personer med funktionsvariation eller personer av ett visst kön exkluderas från att ta del av de många hälsofrämjande effekter som vistelse i naturmiljöer innebär.

Kristin Godtman Kling, forskarstuderande i turismvetenskap vid ETOUR, diskuterar hur friluftsliv och naturturism kan bli mer inkluderande så att fler får möjlighet att delta.

Tid:

Onsdagen den 25 november,  kl 10:00-10:45
Plats:

Webbinarium på Zoom

Mer information:

Både privatpersoner och skolklasser i hela Sverige välkomnas att delta. Ingen anmälan krävs. Maxantal 500 personer.
Läs mer på Mittuniversitetets hemsida

Kontaktperson:

Sofia de Wall
[email protected]
0725818937

Arrangör:

Mittuniversitetet


Lägg till en kommentar