Hur är det att forska inom palliativ vård?

Anette Alvariza tar bland annat upp hur behovet av stöd ser ut för närstående i olika åldrar till en patient som får palliativ vård. Foto: Pixabay

I denna podd möter du professor Anette Alvariza. Palliativ vård är ingen vård som botar, men den lindrar, och ges till svårt sjuka patienter och deras närstående. För de patienter som får denna vård är livet långt ifrån över, men mycket dras till sin spets. En tid då livet blir väldigt närvarande.

Anette Alavarizas viktigaste forskningsfrågor handlar om vilka stödbehov närstående i olika åldrar i palliativ vård har, hur dessa behov kan mötas, hur stöd kan utformas från sjukvården och vilka betydelser och effekter stöd har för dessa familjer. Anette berättar att hon tycker att det palliativa förhållningssättet där man ser patienten och familjen som en enhet för vård är viktig. I vården av patienter i livets slutskede möter hon deras närstående och med tiden så har insikten för komplexiteten i deras situation ökat. De är många gånger oumbärliga givare av vård och omsorg men också i behov av stöd för egen skull.

Hör Anette berätta om sitt arbete i denna podd. Därefter möter du Anette på Teams och kan ställa frågor om hur det är att vara forskare, men även om vård i livets slutskede eller annat inom området som du undrar över.

Tid:

Fredagen den 27 november:

  • Poddsändning kl. 12.30
  • Chatt kl. 13.00-14.00

Plats:

Digitalt via Podbean (podd) samt Teams (mötet med forskaren Anette).

Länkar till podd respektive chat finns här!

Mer information:

Läs mer på Ersta Sköndal Bräcke Högkola.


Kontaktperson:

Marie Hedberg
[email protected]
0768-931004

Arrangör:

Ersta Sköndal Bräcke högskola


Lägg till en kommentar