Humtank är en tankesmedja för forskning och utbildning inom humaniora och är ett unikt samarbete mellan aktuellt femton humanistiska fakulteter vid svenska universitet och högskolor. Syftet är att stärka humanioras roll såväl inom som utanför de akademiska institutionerna. Vi vill också i offentligheten visa på de humanistiska ämnenas relevans och bärkraft i samhället.

Det här gör vi på ForskarFredag 2020:

Tvivel och eftertanke: Konsten att hålla flera tankar i huvudet samtidigt. I den offentliga debatten förväntas experter att kunna ge enkla och tydliga svar. Ofta är det dock inte så enkelt. Det finns alltid fler sidor. Men hur förmedlar man eftertanke, tvivel, komplexitet när det förväntas enkla svar? Tankesmedjan Humtank, Linnéuniversitet och Medieinstitutet Fojo bjuder in till ett samtal om hur journalister och humanister kan ge utrymme för eftertanke och ändå få genomslag.

Vi är med i ForskarFredag för att…

Vi deltar för att nå ut med de humanistiska ämnenas relevans och bärkraft i samhället. Vi vill förmedla humanistisk forskning som handlar om viktiga förhållnings- och kommunikationssätt för att hantera komplexa kriser. Genom detta vill vi också skapa bättre förutsättningar för att humanistisk kunskap kan ta plats och kan komma till användning i samhället.

Kontakt:

Beate Schirrmacher
[email protected]
+46470708841

Humtanks webbsida