Hållbart föräldraskap

Foto: Aswin, Unsplash

Välkommet till lunchseminariet ”Hållbart föräldraskap – digitalt föräldrastöd”. Under en timme får ni träffa Caroline Bäckström och Henrik Engström från Högskolan i Skövde. De berättar mer om det pågående samverkansprojeket Digitalt föräldrastöd. 

Under senare år har det blivit allt vanligare att blivande föräldrar använder sig av digital teknik för att införskaffa hälsorelaterad information. Ytterligare forskning är nödvändig för att skaffa kunskap om föräldrars erfarenheter av att använda sådana verktyg i samband med att de förbereder sig för barnafödande och föräldraskap.

Projektet ”Digitalt föräldrastöd” är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Skövde, BB-Skövde Skaraborgs sjukhus Skövde samt Barnmorskemottagningar i Skövde.

Välkommen till ett högrelevant seminarium, där drivande forskare Caroline Bäckström och Henrik Engström presenterar en översikt över projektet hittills. Ett tillfälle för alla som har eller arbetar med barn.

Seminariet arrangeras av Högskolans nätverk för digital etik (NDE).

Tid:

Lördagen den 28 november, kl 14.00.

Plats:

Lunchseminariet äger rum via zoom. Några dagar före seminariet skickas du en länk som du använder för att koppla upp dig. Anmäl dig här!

Mer information:

Både privatpersoner och skolklasser i hela Sverige välkomnas.

Läs mer på Balthazar Science Center


Kontaktperson:

Martina Söderhielm
[email protected]

Arrangörer:

Högskolan i Skövde

Balthazar Science Center

ASSAR Industrial Innovation Arena

 


Lägg till en kommentar