ForskarFredag 2013 i Stockholm

ForskarFredag med temat Äldre på Högskolan i Gävle

Vid Högskolan i Gävle pågår mycket forskning som rör äldre, anhöriga, beslutsfattare och verksamma inom äldreomsorgen. Kom och hör våra forskare berätta om sin forskning, gå på visningar och ställ frågor!

Tid: Fredag 30 september klockan 10:00-15:00
Plats: Högskolebiblioteket, Krusenstjernasalen (Kungsbäcksvägen 47)

Du kan delta hela dagen eller lyssna på enskilda föredrag. Högskolan bjuder på lunch (max 50 personer).

Anmälan: Om du vill äta lunch behöver du anmäla dig senast 23 september till Johanna Esplund på tel. 026-648716 eller till johanna.esplund@hig.se.

Välkommen!

 

Program

10.00-10.30 Samhällsutveckling och åldersfixerade stereotyper. Om identitet i senmodern tid, Jari Ristiniemi.

10.30-11.00 Nya intima relationer på äldre dagar, Peter Öberg.

11.00-11.30 Äldres fysiska och psykiska mående efter utskrivning från sjukhus, Britt-Marie Sjölund.

11.30-12.00 Visningar
Välj mellan visning av ”hjälpbenen” EXO-LEGS och sjuksköterskestudenternas metodövningsrum. Samling i Krusenstjernasalen.

12.00-12.45 Lunch i Krusenstjernasalen– OBS anmälan krävs!

12.45-13.30 Visningar
Välj mellan visning av ”hjälpbenen” EXO-LEGS och sjuksköterske-studenternas metodövningsrum. Samling i Krusenstjernasalen.

13.30-14.00 Trädgården/uteplatsen i vård och omsorg – en hälsofrämjande resurs, Eva Dahlkvist.

14.00-14.30 Betydelsen av fysisk aktivitet och stillasittande beteende för besvär i nacken, David Hallman.

14.30-15.00 Abuse and Health among Elderly in Europe, Gloria Macassa (på engelska).

 

ForskarFredag Gävle arrangeras av Högskolan i Gävle

Kontakt:

Johanna Esplund
026-648716, johanna.esplund@hig.se.

Läs mer på: www.hig.se/forskarfredag


Sorry, no posts available for Gävle