Institut français de Suède är Frankrikes kulturrepresentation i Sverige och lyder under Frankrikes ambassad. Dess uppdrag fastställs av det franska utrikes- och utvecklingsministeriet (Ministère des Affaires étrangères et du Développement international) och verksamheten omfattar såväl kulturellt som vetenskapligt samarbete inom företrädesvis följande områden:

  • Kulturavdelningen
  • Avdelningen för forskning och högre utbildning
  • Språkavdelningen
  • Campus France Sverige

 

Vi är med i ForskarFredag

Den vetenskapliga avdelningen deltar i ForskarFredag för att främja vetenskapen och det fransk-svenska samarbetet på området. Under ForskarFredag arrangeras ett samtal på franska på temat ”Sciences participatives et environnement”.

 

Kontakt:

Lauriane Debord
[email protected]

 

Läs mer på https://institutfrancais-suede.com/