Forskning för en hållbar framtid

Temat för ForskarFredag 2020 i Sverige är ”Forskning för en hållbar framtid”. Foto: Ben Libberton/VA.

Hur ska vi människor leva och forma våra samhällen på ett sätt som värnar om människor, djur, natur och jordens resurser? Hur bekämpar vi klimatförändringarna, hur tar vi hand om våra hav och hur värnar vi en biologisk mångfald? Hur skapar vi en mer jämställd, fredlig, miljövänlig och rättvis värld för alla?

Varje dag arbetar forskare inom många olika vetenskapliga områden för att hitta lösningar som bidrar till en bättre och mer hållbar värld. På ForskarFredag i Stockholm den 27 november 2020 kan du träffa några av dem!

Program:

 • 09:30 – 10:00 Att sova gott för en hållbar framtid
  Medverkande forskare: Tina Sundelin, Stockholms universitet

Att sova ordentligt ska visst vara bra, men varför det? Vad händer egentligen när vi sover för lite? Och kan vi ta igen sömn som vi har missat?  En god natts sömn är avgörande för att vi ska fatta kloka beslut och bidra till en hållbar framtid. Upptäck vilka sömnstrategier som forskarna har kommit fram till fungerar bäst.

 • 10:30 – 11:00 Framtidsstudier för hållbarhet
  Medverkande forskare: Åsa Svenfelt, KTH

Det är mycket som tyder på att omställningen till ett hållbart samhälle går för långsamt. Inte minst i klimatfrågan. Men framtiden är varken förutbestämd eller ett helt oskrivet blad. Genom att föreställa oss framtiden kan vi både forma och möta den för att skapa en annan berättelse om framtiden. 

 • 12:00 – 12:30 Cirkulär ekonomi baserad på förnybara råvaror
  Medverkande forskare: Mika Sipponen, Stockholms universitet

Idag har vi en linjär materialekonomin, men framtidens material kan vara återvinningsbara och helst biologiskt nedbrytbara. Därför är det viktigt att utveckla nya material som kan ersätta fossilplast. Kom och lär dig hur svenska skogsresurser kan användas för att utveckla miljövänliga material för framtiden.

 • 13:30 – 14:00 Du väger lika mycket som en dinosaurie!
  Medverkande forskare: Daniel Pargman, KTH

Ju större du är, desto mer behöver du äta. Men vad skulle hända om vi inte bara inkluderade kalorierna från maten vi äter, utan även all den energi vi ”konsumerar” i vårt vardagsliv. Välkommen till en föreläsning om hållbarhet och vårt enorma energifotavtryck – varje svensk väger tiotusentals kilo!

 • 14:30 – 15:00 Miljön och barns hälsa
  Medverkande forskare: Erik Melén, Karolinska Institutet

Alla barn har rätt till en bra start i livet. Men vad är en bra miljö för barn och vad är en dålig miljö? Är det farligt att växa upp i innerstan med höga halter av luftföroreningar? Om man växer upp på en bondgård, har man mindre risk att drabbas av allergier då? I denna föreläsning diskuteras betydelsen av olika miljöfaktorer för hälsa och sjukdom hos barn – i Sverige och globalt sett. 

Mer information:

Alla programpunkter presenteras digitalt.
Delta via Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/69100776721
Anmäl via detta formulär!

Se även Vetenskapens hus hemsida.


Kontaktpersoner:

Projektledare: Marcus Angelin, tel 08-790 98 18
Kommunikatör: Elin Ottergren, tel 08-790 98 45

Arrangörer:

Vetenskapens hus, Kungliga Tekniska HögskolanStockholms UniversitetKarolinska InstitutetStockholms stad 

 


Lägg till en kommentar