Jag/vi vill få återkommande information om ForskarFredags massexperiment 2019 – Stjärnförsöket och kommande massexperiment.

Foto: Anna Olsson