Instruktioner till Plastexperimentet

Vad kul att ni vill vara med i Plastexperimentet! Här i vår handledning hittar du instruktioner och fakta om plast. Du kan ladda ner hela handledningen som pdf nedan eller läsa den på webben här. 

Syftet med Plastexperimentet är att genom medborgarforskning få ökad kunskap om vad som händer när plast inte tas om hand utan istället hamnar som skräp i naturen. Vi kommer tillsammans samla in en större mängd forskningsdata än vad som annars hade varit möjligt och samtidigt får eleverna en inblick i hur forskning kan gå till samt en ökad kunskap om miljöproblem och en positiv förändring av beteende och attityder. För att kunna rapportera in till forskningen måste ni få inloggningsuppgifter. Det får ni genom att anmäla er mejladress. Har ni inte anmält er än? Då kan ni göra det här.

Plastexperimentet sker under två perioder 2022:

• För skolor under veckorna 17–18 i samband med Skräpplockardagarna.
Sista anmälningsdag är 20 april.
• För skolor, föreningar och privatpersoner under september veckorna 36–39 i samband med ForskarFredag 2022.
Det går att anmäla intresse redan nu.

Skolor kan delta i en eller båda insamlingsperioderna.

Upplägget i korthet

Del 1. Plastinsamling (för åk 4 och uppåt)

Den första delen genomför alla som deltar i Plastexperimentet och den innebär att ni kartlägger och samlar in allt plastskräp på ett uppmätt område, exempelvis ett parkområde, naturområde eller en badplats. Efter insamling av plastskräpet väger, sorterar och kategoriserar ni plasten. Resultaten rapporteras in via webben eller en app. (Det här tar cirka tre till fyra lektioner i anspråk för er som är lärare)

För att kunna rapportera in era resultat behöver ni anmäla er. Alla anmälda får ett inlogg för att kunna rapportera några dagar innan det är dags att ge sig ut.

Del 2. Polymeranalys (endast för åk 7 – 9 samt gymnasiet) Kräver labbutrustning med dragskåp

Den andra delen är en frivillig del där ni får undersöka de oidentifierbara plastbitar som ni hittar under insamlingen. Undersökningen går ut på att ta reda på vilka polymerer plastbitarna består av. Till er hjälp får ni en plastidentifieringsnyckel där ni bland annat får genomföra flyttest i vatten och olja samt analys av förbränningshastighet och lågfärg. Genom att identifiera polymerinnehållet i de här små plastbitarna kan vi säga något om vilken typ av plast som de små plastbitarna härstammar ifrån. Det här tar cirka tre till fyra lektioner i anspråk.


Läroplanskopplingar

Årskurs 4 – 9

Årskurs 4–6 kan vara med i del 1 av Plastexperimentet och kartlägga plastskräpet i ett område. Åk 7 –9 kan även medverka på steg 2 (polymeranalys). Vi ser kopplingar till flera ämnen i grundskolan, exempelvis kemi, biologi och geografi. Samarbeta gärna mellan ämnena.

Här hittar du utdrag från kursplanerna (Lgr 11) för respektive ämne där några kopplingar framkommer »

Gymnasiet

Vi ser kopplingar till flera ämnen på gymnasiet. Ett förslag är att delta i Plastexperimentet som en del av kursen Naturkunskap 1 eller att delta i del 1 (insamlingsdelen) som en del av Biologi 1 och sedan fortsätta med del 2 (polymeranalys) som en del av Kemi 1 eller 2.

Här hittar du utdrag från kursplanerna (Gy 11) för respektive ämne »

Kopplingar till de globala målen

Plastexperimentet kommer bidra till uppfyllelsen av flera globala mål för hållbar utveckling läs om vika här.


Har du frågor och funderingar?

ForskarFredag 2022Vetenskapsfestivalen ForskarFredag skapar dialog mellan forskare och allmänhet. Delta och upptäck hur spännande forskning är. I år arrangeras ForskarFredag den 26/9- 1/10-2022 på ett 30-tal orter runt om i landet. Alltid kostnadsfritt!

ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Medborgarforska för miljön

Kontakt