Anmälan till Plastexperimentet

För att delta i Plastexperimentet och hjälpa forskarna kartlägga plast i Sverige behöver ni anmäla er nedan.

Veckan innan vi drar igång i slutet av augusti skickas en inloggning ut till anmäld mejladress för att kunna rapportera in till forskarnas databas.

(Om du har anmält fler än en klass/grupp så får du flera inlogg, ett inlogg per klass/grupp.)

Välkomna att vara med och medborgarforska för miljön!

ForskarFredag 2022



Vetenskapsfestivalen ForskarFredag skapar dialog mellan forskare och allmänhet. Delta och upptäck hur spännande forskning är. I år arrangeras ForskarFredag den 26/9- 1/10-2022 på ett 30-tal orter runt om i landet. Alltid kostnadsfritt!

ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Medborgarforska för miljön

Kontakt

ForskarFredags Massexperiment

[email protected]