ff2012-riskforsok2

Barns bilder visar de riskabla miljöerna

ForskarFredags massexperiment 2012 handlade om att undersöka vilka platser, situationer och föremål barn och ungdomar uppfattar som mest riskfyllda. Eleverna har genom försöket fått bidra med sin kunskap om var det finns riskmiljöer och forskningen har fått underlag för att gå vidare och försöka förebygga dem.

– Deltagarna i Riskbilden har visat att de är mycket skickliga på att upptäcka risker i vardagsmiljön, säger forskaren Erika Wall som analyserat mer än 700 bilder och illustrationer.

Under en höstmånad fotograferade elever i alla åldrar, runt om i Sverige, något riskfyllt. Bilderna, tillsammans med en beskrivning, laddades upp till forskaren Erika Wall via en webbplats.

Resultaten visade att det framför allt är i trafiken, byggnader, naturen, hemmet och på skolgården som många barn och ungdomar upplever att det finns risker. Även annat, som miljöförstöring, ensamhet och dålig mat, tas upp.

varapport2013_1Resultaten redovisas i en rapport

Erika Wall är sociolog och forskare, verksam vid Risk- och krisforskningscentrum på Mittuniversitetet. Hon har sammanställt det hon funnit när hon gått igenom barnens bilder i en rapport. I slutrapporten redovisades vilka risker 722 barn och ungdomar beskriver som allvarliga i deras eget liv.

Vid frågor, kontakta Lotta Tomasson, ansvarig för Vetenskap &Allmänhets dialogaktiviteter .

Experimentet Riskbilden är utvecklat och utformat av forskaren Erika Wall vid Risk- och krisforskningscentrum på Mittuniversitetet i samarbete med Vetenskap & Allmänhet, VA, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, genom webbplatsen DinSäkerhet.se.
din_sak_logo_new Ja6nj94q_hdlyUdjZ6u0 msb_logo_red