Inrapporterade observationer fram till ForskarFredag 2019Här kan du se på vilka platser vi fått in observationer i Stjärnförsöket, hittills. För att forskningsresultatet ska bli så bra som möjligt vill vi gärna ha in många fler observationer, och du får gärna hjälpa oss! Kolla på kartan, finns det någon observation inrapporterad där du bor?

 


ForskarFredag 2022Vetenskapsfestivalen ForskarFredag skapar dialog mellan forskare och allmänhet. Delta och upptäck hur spännande forskning är. I år arrangeras ForskarFredag den 26/9- 1/10-2022 på ett 30-tal orter runt om i landet. Alltid kostnadsfritt!

ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Medborgarforska för miljön


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]