ForskarFredag utökas!

Välkommen till ForskarFredag fredagen den 28 september och lördagen den 29 september 2018!

Den sista fredagen i september varje år arrangeras European Researchers’ Night på över 340 orter i hela Europa. I Sverige har vetenskapsfestivalen gått under namnet ForskarFredag sedan starten 2006. För att kunna välkomna ännu fler att träffa forskare och inspireras av aktuell forskning utökas festivalen nu till lördagen. Namnet ForskarFredag kommer att vara kvar.

Dag och tid för aktiviteterna bestäms av den lokala arrangören, aktiviteter på lördagen finns därför inte på alla orter. För mer information om vad som händer på din ort: gå in på hitta aktiviteter (uppdateras löpande).

Lokala aktiviteter kopplade till ForskarFredag arrangeras även under andra dagar under ForskarFredag-veckan, så håll ögonen öppna!

ForskarFredag arrangeras av lärosäten, science centers, museum, regioner, kommuner, forskningscenter med flera (se lista över arrangörer) och samordnas nationellt av föreningen Vetenskap & Allmänhet.


Lägg till en kommentar