Arbetet med ForskarFredag 2016 pågår!

Årets ForskarFredag går av stapeln fredagen den 30 september. Intresset för att arrangera aktiviteter under ForskarFredag är rekordstort och planeringen är i full gång i hela landet.

Tre pojkar fotograferar med lådkamera - tema ljus i FF Karlstad

Liksom tidigare år samordnas evenemangen nationellt av Vetenskap & Allmänhet (VA), som står för gemensamma aktiviteter, marknadsföring, utvärdering och erfarenhetsutbyte. ForskarFredag får finansiering från EU-kommissionen genom Horisont 2020 och Marie Sklodowska-Curie Actions. Vi får även stöd från nationella finansiärer som syns i ForskarFredags pressmeddelanden, på ForskarFredags hemsida och i övrigt informationsmaterial.

Vill du vara med och bidra till ForskarFredag? Vill du arrangera aktiviteter, låna ut en forskare eller stödja oss på annat sätt?

Kontakta:

Lena Söderström
Nationell samordnare
Vetenskap & Allmänhet (VA)
[email protected], 070-716 06 44


Lägg till en kommentar