Marlene Ågerstrand (fullbokad)

forskar om kemikaliers hälso- och miljörisker

Hälso- och miljörisker från kemikalier

✓ På plats

✓ Online

✓ Åk 7-9

✓ Gymnasiet

✓ Svenska

✓ Engelska

✓ Miljövetenskap

✓ Hållbar utveckling

Jag är forskare på Stockholms universitet. Min forskning syftar till att stärka skyddet för människor och miljön från farliga kemikalier. Detta genom förbättrad användning av vetenskap i beslutsfattande och förbättrad lagstiftning.


Min föreläsning handlar om varför kemikalier är ett problem (dess farliga egenskaper samt ökad användning) och vad vi kan göra för att minska riskerna med kemikalier. Jag vill inspirera till diskussion och dialog med studenterna.


Om besöket är på plats kan jag komma till

Stockholm


Stockholms universitet

 Miljövetenskap

Läs mer om min forskning

Lediga tider för Marlene Ågerstrand

Inga tillgängliga tider


ForskarFredag arrangeras
den 25-30 september

Gratis aktiviteter runt om i Sverige och online


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredagVill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *