Malin Sahlstedt

Konservator på Vasamuseet

Att bevara skeppet Vasa – ett tvärvetenskapligt arbete

✓ Online

✓ Åk 7-9

✓ Gymnasiet

✓ Svenska

✓ Engelska

✓ Marinarkeologi

✓ Historia

✓ Naturvetenskap

Jag är konservator på Vasamuseet och arbetar med skeppets bevarande. Skeppet Vasa är inte bara ett gigantiskt museiföremål, utan även en ständig källa till kunskap och här pågår många olika forskningsprojekt.

En viktig uppgift är att omhänderta skeppet på bästa möjliga sätt för att bevara Vasa för framtiden. För att fördröja att skeppets trä bryts ned och att skeppets form förändras, är det viktigt att förstå hur träet påverkas över tid, både vad gäller rörelser i skrovet och kemiska processer. Till det behövs naturvetenskapliga och tekniska kompetenser, utöver kunskap och erfarenhet hos konservatorer, skeppstimmermän och ingenjör på museet.

Jag berättar om tvärvetenskapliga samarbeten med forskare på högskolor och universitet som också har den analytiska utrustning och de testmöjligheter som arbetet kräver. Kunskapen kan användas i det aktuella projektet att förbättra stöttningen av skeppet.

Med i samtalet är också Josefin Wellbring, pedagog på Vasamuseet.


Praktisk information

Jag är tillgänglig för digitala träffar med skolklasser i hela Sverige, måndag den 26/9. Träffarna är 45 min långa och gäller för en skolklass per tillfälle. Efter tidsbokning kommer du att få förberedelsematerial och Teamsinbjudan via mail.


Vasamuseet/Statens maritima och transporthistoriska museer

Läs mer om forskningen på Vasamuseet


Bokningen öppnar den 15 augusti

Skriv gärna upp dig på ForskarFredags mejllista för att bli informerad när bokningen öppnat.

ForskarFredag 2022Vetenskapsfestivalen ForskarFredag skapar dialog mellan forskare och allmänhet. Delta och upptäck hur spännande forskning är. I år arrangeras ForskarFredag den 26/9- 1/10-2022 på ett 30-tal orter runt om i landet. Alltid kostnadsfritt!

ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Medborgarforska för miljön

Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.