Lena Hedén

 Metoder för att lindra rädsla och smärta vid nålstick

✓ På plats

✓ Online

✓ Åk 4-6

✓ Åk 7-9

✓ Gymnasiet

✓ Arbetsplats/
organisation

✓ Svenska

✓ Engelska

✓ Vård och medicin

Jag är biträdande professor och forskar inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar med inriktning mot att utveckla metoder för att lindra rädsla och smärta framför allt vid nålstick (vaccination, blodprov, insättande av venkateter osv).

I min forskning undersöks effekter av såväl läkemedel som andra metoder, som att blåsa såpbubblor, använda värmekudde eller som senast; att erbjuda barn att välja hur just de vill hantera ett nålstick. Vi har resultat som visar på lägre nivåer av rädsla och obehag samt att ett nålstick går snabbare att klara av, om barnen får stöd i att välja hur de vill göra.

Jag berättar gärna om vad man själv kan göra för att minska smärta och rädsla genom att kort beskriva hur vårt smärtsystem fungerar. Att kunna använda smärtskattningsinstrument för att beskriva sin egna upplevelse om hur rädd man känner sig eller hur ont något gör vid sjukvårdande behandlingar är bra att känna till. Stödjande kommunikation mellan vårdpersonal och barn berörs likaså.


Om besöket är på plats kan jag komma till

Göteborg och Borås


Högskolan i Borås

Akademin för Vård, arbetsliv och välfärd.

Läs mer om min forskning


Bokningen har stängt för denna omgång

Anmäl dig till ForskarFredags mejllista om du vill ha information inför nästa låneperiod.


ForskarFredag arrangeras
den 25-30 september

Gratis aktiviteter runt om i Sverige och online


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredagVill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *