Kerstin Erlandsson

Barnmorskans roll för sexuell, reproduktiv, perinatal hälsa

✓ På plats

✓ Online

✓ Gymnasiet/komvux

✓ Svenska

✓ Engelska

✓ Sexuell, reproduktiv, perinatal hälsa

Som forskare, lektor, barnmorska och primärvårdssjuksköterska med erfarenhet av sexuell, reproduktiv, perinatal hälsa (SRPH) och personers rättigheter i ett livscykelperspektiv, i både låg och höginkomstkontext, har jag bidragit till ämnets utveckling. Jag samarbetar i projekt med forskare från andra universitet som syftar till att bygga barnmorskeprofession i Indian och Bangladesh samt bygga kapacitet hos östafrikanska ledare i användning av barnmorskeledd vård.

Jag utbildar och handleder doktorander vid universitetet i Etiopien i samarbete med Karolinska Institutet och Sophiahemmet Högskola där jag även har doktorander. Vi har en global profil inom ämnet Sexuell Reproduktiv Perinatal Hälsa på Högskolan Dalarna. Tillsammans med mina kollegor och studenter spelar jag en viktig roll i att öka kapaciteten för sjuksköterske- och barnmorskelärare i Sydostasien, Östafrika, Västafrika och i Sverige. För våra insatser i Bangladesh har vi fått ett samverkanspris från Högskolan Dalarna, vilket gynnar studenterna i ämnet.

Kort om Kerstin Erlandsson

Ålder: 60
Familj:
Ja
Fritidsintressen:
Måla
Därför forskar jag:  We all have equal rights to sexual, reproductive, perinatal health

Om besöket är på plats kan jag komma till

Falun, Borlänge, Västerås


Högskolan i Dalarna

Institutionen för hälsa och välfärd

Läs mer om min forskning


Lediga tider för Kerstin Erlandsson

Inga tillgängliga tider


ForskarFredag arrangeras
den 25-30 september

Gratis aktiviteter runt om i Sverige och online


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredagVill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *