Helena Hansson

Hur kan vi bygga hållbara städer?

✓ På plats

✓ Åk 4-6

✓ Åk 7-9

✓ Gymnasiet

✓ Svenska

✓ Engelska

✓ Hållbar stadsutveckling

Jag är forskare vid Centrum för miljö och klimatvetenskap vid Lunds universitet. Jag forskar inom ämnet miljövetenskap och är intresserad av att hitta lösningar för ett mer hållbart samhälle. I min forskning studerar jag hur vi kan bygga mer hållbara och klimattresilienta städer. Jag är framförallt intresserad av hur vi kan skapa plats för naturen i staden, och hur denna skall vara utformad för att gynna både människor och den biologiska mångfalden.

Det är komplexa frågor som kräver kunskap inom många olika områden och därför jobbar jag mycket med andra forskare som sitter på annan typ av kunskap samt de som arbetar ute i samhället, tex kommuner. Jag undervisar även universitetsstudenter inom samhällsplanering och håller en introduktionskurs kring hållbar utveckling.


Om fysiskt besök kan jag besöka:

Lunds kommun och omkringliggande kommuner, max 30 minuter enkel väg med kollektivtrafik.


Lunds universitet

Centrum för miljö och klimatvetenskap


Bokningen öppnar den 15 augusti

Skriv gärna upp dig på ForskarFredags mejllista för att bli informerad när bokningen öppnar.

ForskarFredag 2022Vetenskapsfestivalen ForskarFredag skapar dialog mellan forskare och allmänhet. Delta och upptäck hur spännande forskning är. I år arrangeras ForskarFredag den 26/9- 1/10-2022 på ett 30-tal orter runt om i landet. Alltid kostnadsfritt!

ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Medborgarforska för miljön

Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.