Helena Hanson – fullbokad

Hur kan vi bygga hållbara städer?

✓ På plats

✓ Åk 4-6

✓ Åk 7-9

✓ Gymnasiet

✓ Svenska

✓ Engelska

✓ Hållbar stadsutveckling

Jag är forskare vid Centrum för miljö och klimatvetenskap vid Lunds universitet. Jag forskar inom ämnet miljövetenskap och är intresserad av att hitta lösningar för ett mer hållbart samhälle. I min forskning studerar jag hur vi kan bygga mer hållbara och klimattresilienta städer. Jag är framförallt intresserad av hur vi kan skapa plats för naturen i staden, och hur denna skall vara utformad för att gynna både människor och den biologiska mångfalden.

Det är komplexa frågor som kräver kunskap inom många olika områden och därför jobbar jag mycket med andra forskare som sitter på annan typ av kunskap samt de som arbetar ute i samhället, tex kommuner. Jag undervisar även universitetsstudenter inom samhällsplanering och håller en introduktionskurs kring hållbar utveckling.


Om fysiskt besök kan jag besöka:

Lunds kommun och omkringliggande kommuner, max 30 minuter enkel väg med kollektivtrafik.


Lunds universitet

Centrum för miljö och klimatvetenskap

Nu är Helena Hansons tider fullbokade

Här finns forskare med lediga tider: https://forskarfredag.se/hitta-en-forskare/


Lediga tider för Helena Hanson

Inga tillgängliga tider


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredag

ForskarFredag arrangeras
den 25-30
september 2023


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE TILL KLASSRUMMET I APRIL

Alla forskare med lediga tider

Vill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *