Daniel Muder

Forskning på ortopedkliniken i Falun

✓ På plats

✓ Online

✓ Åk 4-6

✓ Åk 7-9

✓ Gymnasiet

✓ Svenska

✓ Engelska

✓ Ortopedi

✓ Medicin

Jag heter Daniel Muder och är anställd som överläkare och sektionschef för handkirurgi vid Falu lasarett. Efter min läkarutbildning på Ruhr-Universitetet i Bochum, Tyskland, genomförde jag min specialistutbildning i handkirurgi på Akademiska sjukhuset i Uppsala 2012-2016. Efter två års jobb som handkirurgspecialist med bakjoursuppdrag på Akademiska sjukhuset, valde jag att under hösten 2018 ta mig an mitt nuvarande uppdrag på Falu lasarett.

Den handkirurgiska kompetensen som vårt team i Falun kan erbjuder våra patienter i Region Dalarna är hög och endast ett fåtal patienter behöver remitteras till andra sjukhus. Bredden och kvalitén i vårt kliniska arbete har konstant förbättrats under dom senaste åren. Vi har lyckats åstadkomma goda behandlingsresultat på ett flertal diagnoser som tidigare har handlagts genom specialistvårdsremisser till universitetssjukhuset i Örebro eller Uppsala, t ex. ligamentrekonstruktioner i handleden, komplicerade radiusfrakturer, fingerproteser och böjsenkirurgi.

Parallellt med mitt kliniska arbete har jag haft glädjen att ägna mig åt forskning. Det har resulterat i min tyska avhandling kring bakre axelledsluxationer (Ruhr-Universitetet, Bochum). Mitt intresse och min entusiasm för klinisk forskning har fortsatt, och med stöd av mina handledare Torbjörn Vedung och Nils Hailer, disputerade jag i maj 2022 med arbetet ’Handkirurgisk ledrekonstruktion med broskhinna’ med fem publicerade artiklar i referee-granskade internationella tidskrifter.

Kort om Daniel Muder

Ålder: 41
Familj:
3 barn
Fritidsintressen:
Månskensbonde, husbil
Därför forskar jag: Skapa kunskap, göra skillnad.

Om besöket är på plats kan jag komma till

Uppland, Dalarna (runt Falun)


CKF Dalarna

Ortopedkliniken

Läs mer om min forskning


Lediga tider för Daniel Muder

Inga tillgängliga tider


ForskarFredag arrangeras
den 25-30 september

Gratis aktiviteter runt om i Sverige och online


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredagVill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *