Constanta Olteanu

Resonemang och kommunikation i matematikundervisning

✓ På plats

✓ Online

✓ Åk 4-6

✓ Åk 7-9

✓ Gymnasiet

✓ Svenska

✓ Matematik-
didaktik

Mitt huvudsakliga forskningsintresse faller inom lärande och undervisning i matematik. Min forskning fokuserar på matematiska strukturer, modeller och begrepp samt hur resonemang och klassrumskommunikationen stödjer elever/studenter för att urskilja dessa i avsikt att utveckla sitt kunnande.

De senaste forskningsprojekten har fokuserat algebra, utveckling av algebra samt matematik genom programmering i grund- och gymnasieskolan. Forskningen har stark koppling till ett matematiskt innehåll och präglas av en variationsteoretisk syn på lärande. Inom dessa forskningsintressen samarbetar jag med lärare och elever vid flera olika skolor i närområdet.

Jag gör bara på plats-besök och kan komma till

Kalmar, Oskarshamn, Stockholm


Linnéuniversitetet

Institutionen för matematik

Läs mer om min forskning


Bokningen har stängt för denna omgång

Anmäl dig till ForskarFredags mejllista om du vill ha information inför nästa låneperiod.


ForskarFredag arrangeras
den 25-30 september

Gratis aktiviteter runt om i Sverige och online


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredagVill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *