Ersta Sköndal Bräcke högskola bedriver utbildning i ämnen som vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, teologi och kyrkomusik. Vi bedriver också forskning inom samhällsvetenskap, vård, humaniora och kyrkomusik.

Människan i välfärdssamhället är det område vi vill bli särskilt förknippade med. Det är benämningen på vår forskarutbildning och även det område inom vilket våra forskare identifierar frågeställningar om hur det är att vara människa i dagens välfärdssamhälle.

Kontakt:

Marie Hedberg
Mejl: [email protected]
Tel: 0768-931 004

Läs mer på Ersta Sköndal Bräcke högskola webbsida