En forskares vardag

Sök på ordet ”forskare” och du får träff på människor med vita rockar och provrör i händerna. Men större delen av all forskning sker inte i laboratorier.

Cissi Billgren Askwall från föreningen Vetenskap & Allmänhet resonerar om hur det är att vara forskare tillsammans med Jessica Sjöholm Skrubbe, forskare i konstvetenskap vid Stockholms universitet, och Rezan Güler, proteinforskare vid Affibody och tidigare vinnare i Forskar Grand Prix.

I programmet varvas diskussioner i studion med filmer och korta intervjuer med allmänheten.

”En forskares vardag” är det tredje avsnittet i samtalsserien ”Forskning för alla – så skapas kunskap” som Vetenskap & Allmänhet har tagit fram tillsammans med UR Samtiden.  Längd: 33 min

Samtliga sju program finns tillgängliga på UR Play.


Lägg till en kommentar