Digital teknikförmiddag för tjejer

Hur kan vi väcka ett intresse för teknikbranschen hos tjejer? Foto: S Hermann F Richter/Pixabay

Teknikbranschen är en av Sveriges mest exporterande branscher och vi ligger i framkant när det gäller ny teknik. Men vi har ett stort problem, var är tjejerna? Handelskammaren och Mittuniversitetet bjuder in till en inspirationsförmiddag för tjejer årkurs 8.

Andelen tjejer med teknikinriktade utbildningar är mycket lägre än vad det borde vara. Samtidigt är teknikbranschen en av de mest framtidssäkra branscherna att jobba inom.

För att lyfta den tekniska branschen hos tjejer behöver vi jobba lite annorlunda! Hur kan vi väcka ett intresse? Med hjälp av representanter för teknikbranschen lyfter vi de möjligheter som finns samt ger en annan bild av hur det är att jobba inom teknik. Med dessa insatser önskar vi stärka vår kompetensförsörjning i våra regioner över tid.

Vi erbjuder denna förmiddag för tjejer på grundskola, årskurs 8, i både Region Västernorrland och Jämtland/Härjedalen.

Efter en introduktion av ”Arbetsmarknadskunskap” får eleverna lyssna till en yrkesverksam civilingenjör inom teknisk design som studerat vid Mittuniversitetet. De får även ett case de ska lösa och presentera.

Tid:

Fredagen den 27 november, kl 8.30-11.30.

Plats:

Zoom- inbjudan till skolor som har tackat ja.

Mer information:

Skolor i regionen är välkomna att delta.

Läs mer på Mittuniversitetet.


Kontaktperson:

Sofia de Wall
[email protected]
0725818937

Arrangör:

Mittuniversitetet

och Handelskammaren


Lägg till en kommentar