Dalénium är ett science center med interaktiva ”hands-on”-experiment, vetenskapliga shower och skolprogram. Målet är att väcka spänning, intresse och förståelse för naturvetenskap, teknik och matematik, där vi tar tillvara besökarnas nyfikenhet, kreativitet och experimentlust. Vi riktar oss både till skolor och till allmänheten som vill ha en rolig, klurig och aktiv upplevelse.

Vi är med i ForskarFredag

Dalénium science center är med i ForskarFredag för visa barn och unga hur roligt och spännande forskning är. Vi vill sudda ut schablonbilden av forskaren som en gammal man i vit rock med provrör, och visa att forskare är helt vanliga kvinnor och män med ovanligt spännande jobb. Vi vill inspirera till upptäckarlust och mer kunskap, och bana väg till högre studier och framtidens forskare.

Kontakt:

Maria Bredberg, projektledare
[email protected], 0500-457010

www.dalenium.com/