Avfallshantering i rymden, så ock på jorden?

Hur omvandlas astronauters avfall till gas och kol i en rymdfarkost? Stina Jansson ingår i en forskargrupp – ”Trash-to-Gas” – som studerar hur organiska miljögifter bildas, omvandlas och bryts ned i termiska processer. Föreläsningen vänder sig till elever och pedagoger.

År 2030 planerar NASA att landa den första bemannade rymdfärjan på Mars. Det finns dock en hel del frågor som man måste hitta lösningar på, och avfallshanteringen är en av dessa. Projektet ”Trash-to-Gas” ingår i NASAs förberedelser inför resan till Mars. Huvudsyftet är att utveckla och optimera termiska behandlingsmetoder för omvandling av avfall till gas och kol. På en lång rymdresa blir det mycket sopor och dessa kan inte bara kastas ut i rymden. Även material som kan lämnas på Mars måste vara behandlas så att inga mikroorganismer finns kvar.

Ett projekt som ställer forskning kring avfall och restprodukter på sin spets, eftersom det inte finns några andra alternativ än att betrakta avfall som en resurs. Frågan är om vi har möjlighet till något annat på vår lilla rymdfarkost Jorden heller? Detta diskuterar kemisten Stina Jansson i sin föreläsning. Hon är en av forskarna i projektet ”Trash-to-Gas”.

Dag:

Fredagen den 28 september 2018

Tid:

09.00-16.30

Plats:

Nolaskolan, Örnsköldsvik 90340, Sverige

Mer information:

Martin Paju, [email protected], 0660-88593


Arrangörer:

Nolaskolan

Örnsköldsviks kommun


Lägg till en kommentar